Om SUNE-systemet

Sune är ett tidsrapporteringsprogram som ursprungligen utvecklades tillsammans med, och för Farmartjänst i Vänersborg. Med Sune får du bland annat en tydlig överblick av arbetsordrar, vilken status de har och inrapporterad tid. Du kan enkelt tilldela alla anställda ett eget login så att de själva kan rapportera in arbetad tid på sina arbetsordrar. På så sätt får även de anställda en överblick på vad som ska göras, när, vart och hur.

Sune är ett webbaserat program vilket innebär att du slipper installera något på din dator och alla kommer åt programmet från vilken dator som helst.

Sune